پرداخت مبلغ دلخواه

در صورت استفاده از پرداخت انلاین احراز هویت انجام خواهد شد.(کارت عابر بانک همراه با کارت ملی)بعد از پرداخت عکس از کارت ملی و کارت عابر بانکی که پرداخت از ان صورت گرفته را به فروشنده مربوطه ارسال کنید در صورت ممانعت سفارش پیگیری نخواهد شد.